Skip to main content

Binnen de ketensamenwerking Boeren voor Biobased Bouwen werken we in de volle breedte van de keten samen aan één doel: een duurzame leefomgeving voor ons allemaal. Onze ketenpartners nemen je mee waarom zij, samen met ons netwerk,  gas willen geven op de route van plant naar pand.

Harry Knoors – Draisma Houtbouw

De bouw is nog steeds een van de grootste vervuilers, zowel direct al indirect. Dat dit zo niet langer door kan gaan weten ze bij Draisma Houtbouw in Apeldoorn al heel lang. Daarom zijn ze ook aangesloten bij de ketensamenwerking Boeren voor Biobased Bouwen en omarmen zij de route van plant tot pand. Harry Knoors: “Als we door willen bouwen moeten we materialen toepassen die niet of nauwelijks vervuilend zijn. Biobased materialen zijn voor ons dan de meest voor de hand liggende materialen, omdat ze geen CO2 uitstoten maar CO2 binden. Maar ook omdat biobased isolatiematerialen vaak beter presteren dan minerale isolatiematerialen op punten als comfort en faseverschuiving.”

Draisma Houtbouw kan dat niet alleen. Daarom willen we kennis opdoen en delen binnen de keten. Als branche moeten we van een vervuilende naar een schone industrie transformeren.

Biobased materialen

“Bij Draisma Houtbouw  doen we de dingen altijd net iets anders. We bouwen al heel lang in hout en zoeken binnen dat productengamma de grenzen op en gaan ervan uit dat alles altijd beter kan. Dat niet alles in één keer kan worden veranderd zal iedereen begrijpen. Maar de snelheid waarmee we dat bij Draisma Houtbouw doen is heel hoog, waarbij we de onconventionele aanpak niet schuwen”, vertelt Harry. “We kijken daarbij heel sterk naar andere industrieën, wereldwijde ontwikkelingen en met name naar de ons omringende landen. Van de ontwikkelingen van onze buurlanden kunnen we ook vaak leren en snel mee veranderen. De communicatie is dan net wat makkelijker waardoor veel sneller het doel bereiken: het toepassen van biobased materialen in onze concepten.”

Digital twins

Digitalisatie speelt in dit proces een zeer grote rol. Draisma Houtbouw is hierdoor in staat om razendsnel digital twins te bouwen om materialen en constructies te kunnen testen op hun prestaties, zoals bij het project van de Markthal van Apeldoorn. Ook het maken van digitale simulaties op energetisch gebied is een van de zaken die het mogelijk maken om veel sneller te kunnen beoordelen of bepaalde keuzes iets toevoegen en wat de voordelen zijn van de toepassing van deze materialen of technieken. “Onze innovatieve insteek komt ons dan goed van pas,  want je moet het juist vanuit een andere zienswijze benaderen om het verschil te kunnen maken,” zegt Harry.

Op dit moment worden er boven maaiveld alleen nog maar biobased materialen toegepast tenzij er geen vervanger voor dat materiaal beschikbaar is. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld glas en beglazingskit. Kosten zijn daarbij geen issue. Die zijn te beheersen door slim te construeren. De voordelen die Draisma Houtbouw  met deze aanpak behaalt zijn gezonde en comfortabele gebouwen, voor gezonde bewoners. En niet onbelangrijk: een gezond leefmilieu, door toepassing van natuurlijke isolatie en een betere energie-efficiëntie met lagere kosten op korte en de lange termijn.

Bij Draisma Houtbouw worden alleen nog maar biobased materialen toegepast, tenzij er geen vervanger voor dat materiaal beschikbaar is.

 Lessons to be learned

Het motto van Draisma Houtbouw is Duurzaam maar niet duurder. Harry: “En dat is mogelijk! Doe de dingen anders en je ziet dat je aan de ene kant mogelijkheden binnen je budget krijgt waardoor er ruimte ontstaat om tijdelijk duurdere materialen toe te passen totdat deze materialen door bredere en frequentere toepassingen goedkoper worden. Echter tot nog toe hebben wij geen duurdere materialen hoeven toe te passen om binnen de traditionele budgetten te kunnen bouwen.”

Leave a Reply