Skip to main content

In de regio Stedendriehoek is er met heel veel partijen hard gewerkt aan de eerste stappen voor het inrichten van een eerlijke, duurzame en toekomstgerichte ketensamenwerking van plant tot pand. Op 24 januari zijn we te gast bij onze ketenpartner Waterschap Vallei en Veluwe, waarvoor we niet alleen onze deelnemers in het bestaande netwerk, maar ook nieuwe partners die aan willen sluiten van harte uitnodigen. Naast de resultaten die we het afgelopen jaar hebben bereikt, nemen we je ook mee in de doelen voor 2024 en de jaren erna.

Waardevermeerdering ketensamenwerking

Onze grote bouw- en renovatieopgave moeten we anders uitvoeren dan we altijd deden. De transitie van plant tot pand raakt vele domeinen, waardoor een goede afstemming en samenwerking van essentieel belang is. Dit brengt waardevermeerdering op meerdere gebieden!

Update en verdieping

Naast een update van alle ontwikkelingen is er de mogelijkheid om twee verdiepingssessies bij te wonen. Daarnaast hebben we de Gewas-product expo opgesteld staan. Van diverse vezelteelten zie je hier de groei-en toepassingsmogelijkheden.

Programma

09.30: Plenaire opening door Carlo van Dijk, Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe
09.40: Boeren voor Biobased Bouwen: update van de ketenontwikkelingen
10.00: Deelsessie ronde 1
10.30: Pauze
11.00: Deelsessie ronde 2
11.30: Plenaire afsluiting
12.00: Netwerklunch

In het aanmeldformulier kun je aangeven bij welke twee sessies jij aanwezig wilt zijn. Je kunt kiezen uit:

  • Toelichting Nationale Aanpak Biobased Bouwen
  • Onderzoeksresultaten bodem- en wateronderzoek in de Stedendriehoek
  • Biobased uitvragen/aanbesteden voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
  • Netwerkmoment of extra tijd voor de expo

We hopen je graag te ontmoeten op 24 januari!

Leave a Reply