Skip to main content

Binnen de ketensamenwerking Boeren voor Biobased Bouwen werken we in de volle breedte van de keten samen aan één doel: een duurzame leefomgeving voor ons allemaal. Onze ketenpartners nemen je mee waarom zij, samen met ons netwerk,  gas willen geven op de route van plant naar pand.

Rutger Vrielink – Hemink

Hemink Groep is bewust een actieve deelnemer in de ketensamenwerking ‘Boeren voor Biobased Bouwen’. Rutger Vrielink vertelt: “Er ligt een enorme verduurzamingsopgave. Deze gaat niet alleen over energie; het omvat ook de cruciale rol van materialen. Terwijl de focus vaak ligt op energieverbruik binnen woningen, blijft CO2-reductie tijdens bouw- en verduurzamingsprocessen veelal onderbelicht.” Met een focus op het realiseren van circulaire oplossingen, zet Hemink Groep zich in voor de ketensamenwerking.

De Hemink keuze: circulair aanbod

“Hemink onderscheidt zich door niet alleen standaardproducten te adviseren richting opdrachtgevers, maar ook door ‘de Hemink keuze’ aan te bieden,” licht Rutger toe. “Deze omvat biobased en circulaire oplossingen, zoals biobased verf en -kitten, circulair glas, biobased dakbedekking en inblaasisolatie met biobased vezels. Maar we gaan nog een stap verder.” Het bedrijf streeft naar onderhoud en renoveren binnen het carbonbudget en gezonde duurzame keuzes. “De voordelen van deze aanpak zijn talrijk, waaronder een betere temperatuurregulatie en vochtbeheersing in woningen, evenals een verminderde CO2/milieu-impact, 15% lagere TCO voor opdrachtgevers en het versterken van de lokale economie.”

Krachten bundelen voor opschaling

Hemink omarmt de route van plant tot pand. Met een jaarlijkse verduurzaming van meer dan 1500 woningen, streeft Hemink ernaar om deze verantwoordelijkheid te delen binnen de keten.
Rutger: “Waarom wij samenwerking in de biobased keten als cruciaal beschouwen, vindt zijn grondslag in ons motto: ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. In deze visie draait het om het leveren van toegevoegde waarde vanuit ieders eigen kracht en in samenwerking tot een goed biobased eindproduct te komen. Als je goed kunt delen, kun je immers ook vermenigvuldigen.” Rutger gelooft dat gezamenlijke inspanningen niet alleen de duurzame ontwikkeling bevorderen, maar ook de hele sector naar een hoger niveau tillen.

Ik ben ervan overtuigd dat gezamenlijke inspanningen niet alleen de duurzame ontwikkeling bevorderen, maar ook de hele sector naar een hoger niveau tillen.

Innovatie met lokale ondernemers

Hemink is nauw betrokken bij het verkennen van kansen om biobased materialen lokaal te verbouwen en te verwerken, met als doel een duurzame en professionele aanpak te ontwikkelen die zowel boeren als opdrachtgevers ten goede komt. Hierbij wordt geïnvesteerd in de lokale gemeenschap en wordt er zorg gedragen voor het welzijn van de boeren. Rutger vertelt: “Hemink gaat nu een stap verder door twaalf hectare grond te benutten om de effecten te onderzoeken. In samenwerking met twee lokale boeren wordt hennep verbouwd, waarvan de materialen vervolgens worden ingezet voor isolatiedoeleinden. De focus ligt op het onderzoeken van de mogelijkheden om deze processen op lokale schaal te verwerken. En door gewoon te doen!”

Waarom wij samenwerking in de biobased keten als cruciaal beschouwen, vindt zijn grondslag in ons motto: ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’!

Biobased geeft nieuwe energie

Rutger merkt dat het streven naar duurzaamheid zowel externe als interne gevolgen voor Hemink heeft: “Met name in projectuitvoering is een duidelijke verschuiving merkbaar. Medewerkers worden bijgeschoold en zowel ontwerp als uitvoering vereisen een nieuwe aanpak. Hemink profiteert van deze verandering. Het nastreven van het goede geeft niet alleen energie, maar brengt ook enthousiasme en plezier voor medewerkers met zich mee. Vooral wanneer er wordt samengewerkt met lokale partners en je als één team werkt aan biobased verbouwen.” De toekomst is begonnen, en Hemink staat samen met ketenpartners klaar om verder te bouwen aan een duurzamere wereld.

Leave a Reply