Skip to main content

Binnen de ketensamenwerking Boeren voor Biobased Bouwen werken we in de volle breedte van de keten samen aan één doel: een duurzame leefomgeving voor ons allemaal. Onze ketenpartners nemen je mee waarom zij, samen met ons onze keten, gas willen geven op de route van plant naar pand.

Luuk Braakhuis – 83A

In mijn werk als duurzaamheidsadviseur bij 83A benadruk ik het essentiële belang van duurzaam bouwen voor een meer levensvatbare toekomst bij mijn opdrachtgevers. Duurzaam bouwen resulteert direct in financiële voordelen bij aanvang van een bouwproject en op lange termijn lagere operationele kosten. Biobased bouwmaterialen sluiten daar als extra impuls perfect op aan vanwege de lage milieu impact, maar ook omdat het directe leefklimaat er significant door verbeterd. Werknemers hebben bijvoorbeeld veel baat bij de gezondheidsvoordelen die een duurzaam biobased gebouw heeft en verlagen ziekteverzuim. Het idee om op de akker van de buurman de bouwmaterialen voor je eigen huis te verbouwen spreekt enorm tot de verbeelding. “Van plant tot pand” laat zien dat gebruik van biobased bouwmaterialen in een regionale circulaire economie ook echt tot stand wordt gebracht.

Het idee om op de akker van de buurman de bouwmaterialen voor je eigen gebouw te verbouwen, spreekt enorm tot de verbeelding. “

Pionier

Als adviseur voor duurzaam en circulair bouwen heb ik VDR Bouwgroep uit Deventer, met hun circulaire bouwmethodiek Nexteria, verbonden aan Boeren voor Biobased Bouwen in de regio Stedendriehoek. VDR heeft Nexteria ontwikkeld om zich voor te bereiden op een duurzame en circulaire economie. Als pionier op dit vlak, werd hen snel duidelijk dat een goede ketensamenwerking onontbeerlijk is. Door met de toeleveranciers en opdrachtgevers afspraken te maken over hoe er met bouwmaterialen dient te worden omgegaan bij winning, productie, levering, installatie, gebruik en demontage, ontstaat een plan voor een afvalvrije maatschappij. De kansen die hier ook voor BvBB liggen, passen uitstekend bij deze sociaal maatschappelijk geëngageerde bouwer.

Maatschappelijke uitdaging: tekort aan jonge vakmensen

Niet alleen in de bouw is een schreeuwend tekort aan technisch vakpersoneel. Het probleem is landelijk en stelt veel ondernemers voor de uitdaging om gekwalificeerd personeel te vinden. Daarom is VDR in 2022 de bedrijfsopleiding VDR BouwTalent gestart. Door zich te richten op voorlichting op scholen en het coachen en opleiden van jongeren, in de regio, wil het bedrijf een nieuw enthousiasme voor de bouw creëren. De combinatie leren en werken via een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) in samenwerking met Bouwmensen Deventer, geeft ook zij-instromers de kans om (met behoud van uitkering of inkomen) zich het vak eigen te maken. Dit doen ze door bijvoorbeeld hun eigen huis te bouwen of gezamenlijk aan een ander maatschappelijk bouwproject deel te nemen. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden en toepassing van biobased producten. Vlas, hennep of stro als isolatie hebben geen geheimen meer voor de bouwers van de toekomst.

Vlas, hennep of stro als isolatie hebben geen geheimen meer voor de bouwers van de toekomst.

Verbinding

Door de verbinding te maken met de lokale producenten van de biobased bouwproducten met de gehele bouwketen wordt er een sterke verankering naar de directe omgeving gemaakt. Boeren, producenten, architecten, adviseurs, opleiders en bouwers zijn betrokken. Dit gaat bij VDR Bouwgroep een stap verder door ook op grote schaal impact te kunnen maken. Door biobased bouwmaterialen slim te gebruiken kan de woon- en werkomgeving profiteren van de voordelen.

Leave a Reply