Skip to main content

Het project Boeren voor Biobased Bouwen werkt aan een ketensamenwerking van plant tot pand in Regio Stedendriehoek. Hofmeijer Voorst is hierbij kernpartner, met uitgebreide kennis op het gebied van landbouwgrond en agrarisch loonwerk, de agrarisch specialist binnen het project. Ze beschikken over de kennis en ervaring om aan een verbetert rendement, maar ook kwaliteit te werken.

Duurzame landbouw

De overgang naar duurzame landbouw is cruciaal, waarbij boeren niet alleen rekening houden met productie, maar ook met klimaat en natuurbehoud. Hofmeijer Voorst is daarom al enige tijd bezig met het telen van diverse gewassen op proeflocaties. In het voorjaar zijn teeltafspraken gemaakt met 12 boeren om op zo’n 15 locaties hennep te verbouwen voor biobased bouwmaterialen. Het voordeel van vezelhennep is dat het tot isolatiemateriaal kan worden vervaardigd, dat CO2 vastlegt tijdens de teelt en langjarig opslaat als koolstof in de plantdelen. Dit maakt vezelhennep een steeds aantrekkelijkere optie om te telen, en het biedt tal van mogelijkheden voor de duurzaamheidssector. Het is van groot belang dat we deze kansen benutten om de landbouwsector te helpen transformeren en alternaven bieden die ook andere sectoren helpen om te verduurzamen.

Eerlijke verdeling

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) erkent het belang van vezelhennep als een waardevol gewas. Boeren die vezelhennep telen, worden beloond met een hoog aantal punten en waarde voor de eco-regeling. Dit stimuleert agrariërs om hennep op te nemen in hun bouwplan, maar daarmee zijn we er nog niet. Ook in de keten zal het nodige moeten veranderen, zodat de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn teelt en gelijkwaardig meedeelt in de keten van plant tot pand.

De acht meest gestelde vragen

Vanuit het project worden door agrariërs en loonwerkers veel vragen gesteld over de hennepteelt. Hieronder vind je de tien meest gestelde vragen.

1: Is er een afnamezekerheid voor vezelhennep?
Door de toenemende vraag naar biobased bouwmaterialen, is er een gegarandeerde afname van het hennepstro. Hennepverwerkers hebben voldoende capaciteit om hennep te verwerken en kunnen hierin opschalen.

2: Mag ik vezelhennep ook meenemen in mijn rotatie als verplicht rustgewas?
Ja, vezelhennep telt mee als (rotatie) rustgewas in het nieuwe GLB.

3: Telt vezelhennep mee in de eco-regeling als eco-activiteit in de GLB eco-regeling?
Vezelhennep wordt in de eco-regeling aangemerkt als eco-activiteit, Vezelgewas.

4: Wat is de stikstofbehoefte van vezelhennep?
Vezelhennep heeft een minimale behoefte van 110 kg stikstof per hectare, exclusief de bodemvoorraad. Omgerekend 28 á 30 m³ rundveedrijfmest per hectare. Dit is afhankelijk van het stikstof-leverend-vermogen van de bodem.

5: Op welke grondsoorten kan vezelhennep niet worden geteeld?
Vezelhennep kan op de meeste grondsoorten worden geteeld. Het gewas laat een goede bodemstructuur achter, maar vraagt dat ook voor zichzelf. Een pH-waarde van minimaal 5 is van belang voor een optimale groei. Gronden met een slechte ontwatering en storende lagen zijn niet geschikt voor de hennepteelt. Klei-, zand- en zavelgronden zijn geschikte grondsoorten. Vezelhennep kan ook na blijvend grasland worden verbouwd. Het is hierbij wel van belang dat de nutriënten op tijd vrijkomen voor de teelt.

6: Wat levert mij de teelt van vezelhennep op?
Naast de GLB-premies en eventuele opbrengsten van de mest, ontvangt de agrariër een vaste vergoeding per hectare

7: Hoe ziet het teeltseizoen van vezelhennep eruit?

8: Is vezelhennep een uitputtende teelt?
Bij de teelt van vezelhennep is het niet noodzakelijk om extra te bemesten met kunstmest of om een onkruidbestrijding uit te voeren. Vezelhennep is een snelgroeiend gewas dat geen hinder ondervindt van onkruiden, ziekten of plagen. Het is een eenjarig gewas en past goed in het bouwplan als rustgewas. Een gewasrotatie van minimaal 1 op 3 is wenselijk.

Contact

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan contact op met Wessel Brand via wessel@hofmeijervoorst.nl

Leave a Reply