Skip to main content

Het afgelopen jaar heeft Hofmeijer Voorst meegewerkt aan het project Boeren voor Biobased Bouwen, dat als doel heeft om een duurzame ketensamenwerking op te zetten van plant tot pand. Met 12 agrariërs in de regio is met succes 60 hectare vezelhennep verbouwd voor toepassing in de bouw, zoals isolatiemateriaal.

In de komende jaren zullen wij, met ons netwerk van Boeren voor Biobased Bouwen, aanzienlijke stappen gaan zetten in de uitbreiding van de vezelteelt, met als uiteindelijke doel een teeltoppervlakte van 1200 hectare. Deze ambitieuze groeiplannen willen wij graag realiseren in nauwe samenwerking met de agrarische sector. Om deze reden nodigen wij specifiek agrariërs uit op 31 oktober voor een bijeenkomst waarin we meer gaan vertellen over het project en de kansen en uitdagingen voor vezelteelten in de Stedendriehoek.

Op 31 oktober hopen we ook jou te te mogen ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot CO2-credits, veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en benadrukken wij het belang van regionale samenwerkingsverbanden. Tevens verstrekken wij gedetailleerde informatie over de vezelhennepteelt en bijbehorende opbrengsten.

  • Wanneer: 31 oktober, 10:00-12:30 uur + aansluitend een hapje & een drankje
  • Waar: Pijnappel of Klarenbeek, definitieve locatie wordt gemaild
  • Voor wie: Geïnteresseerde agrariërs & telers vezelhennep

Aanmelden kan via deze link.
In de week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je de exacte locatie.

Leave a Reply