Skip to main content

De verkenning van een ketensamenwerking van plant tot pand in de Stedendriehoek is goed op stoom. Na de startbijeenkomst in het biobased gemeentehuis van Voorst eind maart, was het netwerk op 17 april te gast bij de Greenworks Academy van BMN in Apeldoorn voor een werksessie van ‘Boeren voor Biobased Bouwen’. In twee groepen, agrariërs en bouwers/opdrachtgevers, werd verder de diepte ingegaan om te verkennen hoe we een volgende stap kunnen maken met het bouwen van een regionale ketensamenwerking voor biobased bouwen.

De groep werd welkom geheten door Gerhard Hospers, Manager ESG/Greenworks BMN Groep. Hij nam de deelnemers kort mee in de ambities van de Greenworks Academy, waarmee hij al meer dan 12 jaar duurzame en biobased bouwproducten promoot. Hij benadrukte dat het daarom waardevol was om het netwerk van Boeren voor Biobased Bouwen, en daarmee ook Building Balance, het podium te kunnen geven als onderdeel van hun ambitie om nog meer circulaire en biobased bouwmaterialen toe te voegen aan het Greenworks assortiment en zo samen verder te bouwen aan een duurzamer Nederland!

Korte terugblik

Daarna was het tijd voor een korte terugblik op de startbijeenkomst en de bijbehorende resultaten die de werksessies opgeleverd hebben. Hiervoor gaf Carmen Oude Wesselink, ketenregisseur van Boeren voor Biobased Bouwen, als eerste een overzicht van de highlights vanuit de presentatie van Building Balance die het doel en het beoogde resultaat van de ketenvorming laat zien. Vanuit de drie vragen van de werksessies, Kansen-wie en wat heb je nodig-hoe zou je willen samenwerken, werden daarna een aantal uitkomsten getoond.

Voordat de groep uiteenging voor de werksessie werden de aanwezigen meegenomen door Wessel Brand, lid van het kernteam van Biobased Bouwen en werkzaam bij Hofmeijer Voorst, in de facts en figures rondom de teelt van hennep en de diverse toepassingen tot producten. Een video vanuit de verwerker Hempflax gaf de aanwezigen hierbij een beeld van het verwerkingsproces.

Werksessies

In twee groepen gingen de deelnemers daarna uit elkaar om met elkaar te verkennen wat er nodig is om een volgende stap te kunnen maken. Vanuit de groep met bouwers en opdrachtgevers kwam onder andere naar voren dat het kennisniveau, op alle lagen, bij zowel de bouw als de opdrachtgevers, vaak een hobbel is om biobased te gaan uitvragen en aanbieden. Daarnaast is het nu nog vaak duurder, dus is opschaling van groot belang om tot een andere prijs te kunnen komen. Door de prijsstijging van de traditionele producten is dit verschil inmiddels wel kleiner geworden. Een lobby richting Den Haag, om een aantal regionale hobbels op te lossen, zal met de groep worden opgepakt.

Ook de agrariërs en verwerkers gingen met elkaar in gesprek waarbij naar voren kwam dat het verdienmodel van de vezelteelten een belangrijk aspect is om te kunnen opschalen. Het is voor de agrariër belangrijk dat er perspectief wordt geboden. Naast de opbrengsten van de vezels en de Carbon Credits, zullen er meer beloningen mogelijk moeten worden gemaakt voor bijvoorbeeld het verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast willen deze groep de zekerheid hebben op afname van de natuurlijke grondstoffen in een korte keten. Samen een fabriek bouwen in de regio is een manier om deze korte keten met een eerlijke prijsverdeling te realiseren.

Wordt vervolgd

De bijeenkomst werd gezamenlijk afgesloten met een geweldige lunch die voor de groep klaar stond. Hierbij werd nog volop nagepraat en nieuwe contacten gelegd. De geplande tijd was wederom te kort, er is nog zoveel kennis te delen! Op 16 mei voeren we daarom het vervolggesprek met een selectie van de deelnemers om weer een volgende stap te kunnen maken.

Leave a Reply