Skip to main content

In de regio Stedendriehoek werken we met veel partijen volop aan het inrichten van een eerlijke, duurzame en toekomstgerichte ketensamenwerking van plant tot pand. Op 24 januari waren zo’n 70 deelnemers te gast bij ketenpartner Waterschap Vallei en Veluwe. Naast bekende deelnemers waren op deze ochtend veel nieuwe gezichten, die nieuwsgierig waren naar de vorderingen binnen de keten en de activiteiten die er gepland staan.

Onze grote bouw- en renovatieopgave moeten we anders uitvoeren dan we altijd deden. De transitie van plant tot pand raakt vele domeinen, waardoor een goede afstemming en samenwerking van essentieel belang is. Dit brengt waardevermeerdering op meerdere gebieden. Binnen het project Boeren voor Biobased Bouwen werken we dwars door organisaties heen aan hetzelfde doel. Maar ook met een breed scala aan stakeholders in de duurzame leefomgeving. Waterschap Vallei en Veluwe is er daar een van.
“Ons werk beperkt zich echter niet tot onze kerntaken (waterveiligheid, voldoende en schoon water en het zuiveren van rioolwater). Met projecten en programma’s gericht op innovatie, duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptie dragen wij als waterschap bij aan een leefbare toekomst. Partner zijn in Boeren voor Biobased Bouwen is daar een mooi voorbeeld van en sluit aan bij waar wij voor staan als waterschap”, zei Carlo van Dijk, heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe, tijdens zijn welkomstwoord.

Update en verdieping

Ketenregisseur Eric Kouters nam de zaal mee in de actuele ontwikkelingen, zowel van de regionale keten als de landelijke samenwerking. De keten is afgelopen jaar gegroeid, er is in 2023 60 hectare hennep verbouwd. Dit jaar is de ambitie om op te schalen naar 120 hectare. De bouwers in de regio kijken actief naar nieuwe concepten en toepassingen. Daarnaast is landelijk de Nationale Aanpak Biobased Bouwen gelanceerd, waaraan Building Balance, samen met vier ministeries en met inmiddels 15 ketensamenwerkingen in het land, de komende 4 jaar uitvoering geeft. De aanpak omvat vele interventies, die de enorme opgave moeten versnellen. Ook in de regio Stedendriehoek willen we samen met alle ketenpartners groeien. De energie is aanwezig!

Deelsessies

De deelnemers hadden de mogelijkheid om twee verdiepingssessies bij te wonen. Men kon kiezen uit de Toelichting Nationale Aanpak Biobased Bouwen, de onderzoeksresultaten bodem- en wateronderzoek in de Stedendriehoek, Biobased uitvragen/aanbesteden voor opdrachtgevers en opdrachtnemers of kiezen voor een netwerkmoment bij de gewas-product expo. Deze tentoonstelling geeft een overzicht van de kansrijke Nederlandse biobased bouwketens voor vezelhennep, miscanthus, vlas en graanstro. Het laat vezelgewassen, halffabricaten en eindproducten zien én voelen. Zo worden de kansen voor biobased (ver)bouwen op een laagdrempelige en interactieve manier zichtbaar.

Inspiratie en de volgende stap

Na de deelsessies kwamen de deelnemers nog bij elkaar voor de afsluiting. Hier werd aangegeven dat er volop inspiratie was om met het thema in de praktijk aan de slag te gaan. Ook was er nog tijd voor het stellen van vragen die naar aanleiding van de ochtend waren opgekomen. Volop interactie dus, en mooie voorbeelden die helpen bij het zetten van de volgende stap.
Verder werd het programma voor de komende maanden in de Stedendriehoek  getoond. Via onze website www.boerenvoorbiobasedbouwen.nl blijf je op de hoogte van al onze activiteiten.

Ook aansluiten?

De keten in regio Stedendriehoek groeit nog steeds. Ben jij nog niet aangesloten, maar zou je dit wel willen: neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar ketenregisseur Carmen Oude Wesselink via carmen@versnellingnl.nl

Leave a Reply