Skip to main content
De afgelopen weken stond het gemeentehuis van Brummen in het teken van de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Brummen organiseerde 10 thematafels, waar diverse onderwerpen worden besproken. Voor de thematafel Wonen was ketenregisseur Eric Kouters aanwezig om input te leveren, naast de interne beleidsmedewerkers en verdere externe experts die aanschoven aan deze tafel.

De gemeente Brummen analyseert actuele gegevens, cijfers en kaarten van de gemeente, evenals het bestaande beleid op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Vervolgens gaan ze met de diverse stakeholders in gesprek over de doelen en ambities voor de toekomstige omgeving van Brummen, en welke stappen nodig zijn om deze te bereiken. Deze gesprekken worden in een later stadium per gebied verder uitgewerkt.
Meer weten of zelf meedenken over de omgevingsvisie van gemeente Brummen? Ga dan naar de website.

Leave a Reply