Skip to main content

Tijdens een informatiebijeenkomst voor agrariër, nam Wessel Brand, projectleider van Hofmeijer Voorst, op 31 oktober de aandachtig luisterende boeren mee in de details van de vezelhennepteelt. Van bemesten tot de verschillende mogelijkheden voor grondbewerking en het zaaien in het voorjaar. En van het zaaien tot na ongeveer 100 dagen groeien ook het hakselen, roten en het oogsten met de eigen machines. De verwerking van de vezelhennep tot isolatiemateriaal is daarbij de volgende stap waarna het gereed is voor verduurzamings- en isolatietoepassingen in de bouw.

De agrariërs hebben tijdens de bijeenkomst veel vragen over gewasrotatie, de nieuwe eco-regeling en de rustgewassen. 2023 was een proefjaar, met verschillende percelen, grondsoorten, omvang en bereikbaarheid. Door het te monitoren is er veel geleerd, en deze kennis kan volgend jaar gebruikt worden bij het volgende teeltproces. Zo is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat grasland tijdelijk inzetten voor vezelhennep, zeker een optie kan zijn.

Onderlinge verschillen

De opbrengsten van de 60 ha aan percelen laten veel onderlinge verschillen zien. De hoogte van de opbrengst aan tonnage hennep is sterk afhankelijk van zowel de eigenschappen bodem als het eerdere gebruik van de percelen. Dat leverde interessante en levendige discussies op tussen de aanwezigen.

Wat gaan we in 2024 doen?

Hofmeijer Voorst wordt inmiddels vanuit heel (Oost) NL benaderd om volgend jaar vezelhennep te telen. Veehouders hebben doorgaans weinig of geen kennis van (vezel)gewassen. Hofmeijer is dan dé perfecte partner voor een veehouder, die doorgaans weinig van vezelgewassen weet. Zaken als de besparing op kunstmest en bestrijdingsmiddelen tellen allemaal mee in de het maken van een keuze voor het meest geschikte gewas. Vanaf half november gaat Wessel letterlijk de boer op om afspraken voor volgend jaar te maken. De aanwezige studiegroepen nodigen Hofmeijer uit om haar kennis binnen hun netwerken te delen. Wessel: “Dat willen we graag, want daar is het project Boeren voor Biobased Bouwen natuurlijk ook voor bedoeld!”

Na meer dan twee uur kennisdeling en discussie werd de sessie afgesloten met de conclusie dat er veel belangstelling is bij agrariërs in de Regio Stedendriehoek voor het telen van vezelgewassen. Ook fijn om te horen dat er nu al deelnemers van afgelopen seizoen aangeven volgend jaar weer hennep op hun grond te willen telen! Dit alles heeft te maken met de goede begeleiding van de teelt en de afwikkeling ervan. Binnen het netwerk van Boeren voor Biobased Bouwen sturen we dan ook op kwaliteit en niet op kwantiteit!

Meest gestelde vragen over hennepteelt

Er is momenteel veel aandacht voor het telen van vezelgewassen. Maar er zijn ook veel vragen, waar niet altijd iemand direct een antwoord op heeft. Vanuit ons project hebben we een de meest gestelde vragen over hennepteelt opgesteld en hier antwoord opgegeven. Mocht dit antwoord niet voldoende zijn, neem dan gerust contact op met Wessel Brand.

Leave a Reply